OMUS og Max-Bruch-Blasorchester

Store Sal 14.15-15.00

Dirigenter: Søren Flebo Jørgensen, Sara Bruntse og Trine Bruun Sørensen 

Program

MBO & OMUS

  • John Williams/Michael Sweeney: Themes from Jurassic Park

MBO

  • Jacob de Haan: Oregon
  • Miranda/Bocook: Moana
  • Göransson/Murtha: Mandalorian

OMUS

  • Henry Purcell/Iain Farrington: Rondeau fra Abdelazer Suite
  • Joe Hisaishi/Camilla Maria Kristoffersen: Howl’s Moving Castle
  • Ed Sheeran/Søren Flebo Jørgensen: Photograph

MBO & OMUS

  • Hans Zimmer/Klaus Badelt: Pirates of the Caribbean

OMUS er et ungt orkester på Odense Musikskole med knap 4 år på bagen. Orkestret består af 46 unge medlemmer i alderen 12-22 år. Repertoiret er primært klassisk musik men suppleres gerne med mere populær musik som bl.a. Beatles, ABBA og filmmusik.

OMUS øver hver tirsdag eftermiddag og spiller oftest som et samlet symfoniorkester. Enkelte numre øves og spilles også adskilt som hhv. harmoni- og strygerorkester.

OMUS har planer om 5-6 koncerter i 2023-24 og samarbejde med andre orkestre, heriblandt Max-Bruch-Blasorchester fra Tyskland.